Ik wil
Image default
Gezondheid

Welke vormen van thuiszorg zijn er allemaal?

Nederland is een land met een erg goed zorgstelsel. Toch wordt lang niet voor alles en iedereen zomaar gezorgd. Er zijn bijvoorbeeld ook situaties waarin je zelf iemand zult moeten inschakelen om voor jou of een naaste te zorgen. Hier zijn erg veel voorbeelden van te bedenken en het is dan ook van belang dat je zelf goed nadenkt over wat je allemaal voor mogelijkheden hebt. In deze tekst vind je enkele vormen van thuiszorg die in Nederland bestaan. 

Palliatieve zorg

Als iemand in zijn of haar laatste levensfase zit, is het van belang dat dit voor diegene zo aangenaam mogelijk is. Dat is iets wat erg belangrijk is, want niemand wil in de laatste fase van zijn of haar leven nog moeilijk moeten doen om allerlei redenen. Als je iemand kent die in deze situatie zit, is het misschien een goed idee om ervoor te kiezen om palliatieve zorg van Zorgservice Brabant in te schakelen. Je bent er op die manier zeker van dat jouw dierbare op een goede manier wordt verzorgd. Echter, er zijn nog meer vormen van zorg voor ouderen, maar ook voor jonge mensen. 

‘Normale’ thuiszorg

Er zijn in Nederland veel mensen die thuiszorg krijgen. Hierbij gaat het meestal om mensen die deels voor zichzelf kunnen zorgen, maar ook hulp nodig hebben bij bepaalde zaken. Het is dan vaak zo dat er iemand van een zorgbedrijf of iets dergelijks naar de woning van de desbetreffende persoon komt gereden. Dit zorgt ervoor dat diegene het niet allemaal alleen hoeft te doen, maar ook dat de verpleegkundige op één dag meerdere mensen kan helpen omdat hij of zij hier niet de hele dag hoeft te zijn. 

Mantelzorg

Het komt ook vaak voor dat mensen uit de omgeving van degene die zorg nodig hebben dit zelf voor hun rekening nemen. Zij zorgen er dan zelf voor dat er altijd iemand uit de persoonlijke omgeving van de desbetreffende persoon is die kan helpen bij allerlei verschillende zaken. Hierbij kan het gaan om echte zorgtaken als het toedienen van medicijnen, maar ook om zaken als het doen van de was, koken of het opruimen van het huis. Er zijn immers veel mensen die dit niet allemaal zelf kunnen doen.