Ik wil
Image default
Energie

Beton duurzaam maken bespaart grondstoffen en CO2

Beton duurzaam maken wordt aanzien als één van de manieren om de bouwsector klaar te stomen voor het kunnen behalen van bepaalde vooropgestelde klimaatdoelstellingen. Het is in de praktijk bekend dat de bouwsector een aanzienlijke verbruiker is van grondstoffen. Sterker nog, naar verwachting zou deze sector verantwoordelijk zijn voor het gebruik van ongeveer 40 procent van onze grondstoffen. Voor om en bij de helft van deze grondstoffen geldt dat ze betrekking hebben tot beton. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het verduurzamen van dit beton een aanzienlijke meerwaarde met zich mee zou kunnen brengen.

Stevig inzetten op hergebruik brengt belangrijke voordelen met zich mee

Beton duurzaam of in ieder geval duurzamer maken is onder meer een kwestie van stevig in te zetten op hergebruik. Hiervoor kan er worden gekeken in de richting van de zogenaamde MIMO-methode. Voor deze methode geldt dat ze een aanpak vormt voor duurzamer beton die verschillende voordelen biedt aan alle betrokken partijen. Hierbij kan er dan worden gedacht aan:

  • Bouwbedrijven;
  • De opdrachtgevers;
  • Bedrijven gespecialiseerd in recycling;
  • Constructeurs of ontwerpers;
  • Leveranciers van beton;

Bij het toepassen van de MIMO-aanpak wordt er rekening gehouden met de eigenschappen van de materialen waar bouw- evenals sloopafval uit bestaat. Van daaruit is het mogelijk om aanzienlijk meer te hergebruiken dan tegenwoordig het geval is. Elk jaar opnieuw komt er ongeveer 22 miljoen steenachtig afval vrij als gevolg van sloopwerken die worden uitgevoerd. Hiervoor geldt dat er 12 miljoen beton is en 10 miljoen metselwerk. Op moment van schrijven moet de pijnlijke vaststelling worden gemaakt dat er hiervan amper 2 miljoen ton wordt hergebruikt. Rekening houdende met het feit dat er op jaarbasis 33 miljoen ton nieuw beton wordt geproduceerd spreekt het voor zich dat dit eigenlijk niet kan.

Sterke CO2-reductie realiseren door beton duurzaam te maken

De keuze voor beton duurzaam maken zorgt er in de praktijk eveneens voor dat er aanzienlijke CO2-reductie door gerealiseerd zou kunnen worden. De MIMO-aanpak richt zich dan ook eveneens op het niet alleen slimmer, maar bovendien ook grootschaliger toepassen van secundaire materiaalstromen die lokaal beschikbaar zijn. Het gaat hierbij dan onder meer om bouwafval, maar ook om sloopafval. Hiervoor geldt dat ze ongeveer een derde vormen van al het afval dat ons land op jaarbasis produceert. Er werd door TNO berekend dat de bouw al snel tot tien keer zoveel materiaal zou kunnen hergebruiken dan tegenwoordig het geval is.

Bovendien zou er bij beton duurzaam produceren behoeften zijn aan maar liefst de helft minder primaire grondstoffen. Als klap op de vuurpijl zou hergebruik ook nog eens een meer dan behoorlijke CO2-reductie met zich mee kunnen brengen. Mocht er ingezet worden op het hergebruiken van elementen uit de bestaande betonconstructies evenals metselwerkpuin, dan zou dat in de praktijk kunnen betekenen dat er een reductie van tussen de 0,75 en 1,25 miljoen ton CO2 op jaarbasis kan worden gerealiseerd. In ieder geval, willen we de vooropgestelde klimaatdoelen op een efficiënte manier kunnen behalen? Dan kan inzetten op beton duurzaam maken zeker interessant zijn. Klik hier om meer te weten te komen over een veilige en duurzame leefomgeving.