Ik wil
Image default
Banen en opleidingen

Werken als schadebehandelaar: Detachering als waardevolle optie

Het is een ontwikkeling van de laatste jaren dat een belangrijk deel van de schadebehandelaars die werken bij een verzekeraar of tussenpersoon daar zijn gedetacheerd. Dat werpt de vraag op wat de voordelen van schadebehandelaar detachering zijn. Een van de belangrijkste redenen is natuurlijk flexibiliteit. In plaats van schadebehandelaars voor bepaalde of onbepaalde tijd in loondienst te nemen, kunnen ze ook worden ingehuurd voor een flexibele periode. Mocht de hoeveelheid werk, om wat voor reden ook, opeens snel afnemen, dan kan zonder veel moeite afscheid worden genomen van de gedetacheerde schadebehandelaars. Zo vormen gedetacheerde schadebehandelaars een flexibele schil om het bedrijf heen. Wat ook meespeelt is dat het risico van niet-functioneren van de schadebehandelaar volledig bij de detacheerder ligt. Die levert goed opgeleide en flexibele professionals of raakt een opdrachtgever kwijt. Dat betekent dat de verzekeraar er als opdrachtgever op kan vertrouwen dat alleen gekwalificeerde, passende kandidaten worden ingevlogen. Verder hebben gedetacheerde werknemers vaak de drive om het beste uit zichzelf te halen, zodat ze openstaan voor nieuwe ontwikkelingen. En last but not least, gedetacheerde schadebehandelaars hebben vaak een achtergrond bij meerdere verzekeringsorganisaties en kunnen daardoor af ten toe met interessante procesverbeteringen op de proppen komen. Kortom, voor een verzekeraar is detachering van schadebehandelaars een waardevolle optie.

Ambitieuze schadebehandelaars beginnen bij een detacheerder

Schadebehandelaar detachering heeft ook voordelen voor de werknemer. Want daardoor krijgt de schadebehandelaar de kans om een kijkje in de keuken te nemen bij verschillende opdrachtgevers en zo waardevolle ervaring op te doen. Ervaring die op een later moment in de loopbaan van pas kan komen. Ook worden werknemers van een detacheringsbureau eerder gestimuleerd worden om opleidingen te volgen, zodat ze nog meer toegevoegde waarde kunnen genereren bij opdrachtgevers. Tenslotte verdient een gedetacheerde schadebehandelaar gewoonlijk iets meer dan een vergelijkbare schadebehandelaar in vaste dienst. Vandaar dat veel ambitieuze schadebehandelaars hun carrière beginnen bij een detacheerder.

Goede arbeidsvoorwaarden zijn de crux voor een detacheerder

Als het gaat om schadebehandelaar detachering dan heeft deze constructie zowel voor de opdrachtgever als de werknemer belangrijke voordelen en ligt het aan de detacheerder om de juiste match te maken tussen werknemer en opdrachtgever. De kans op een goede match wordt aanzienlijk vergroot door werknemers te stimuleren om relevante opleidingen te volgen en bij de poort te selecteren op hoog gemotiveerde, goed opgeleide schadebehandelaars met de ambitie om het beste uit zichzelf te halen. Uiteraard stopt het niet voor een detacheerder met een goed wervings- en selectiebeleid. Want goed personeel binnenhalen is een eerste stap, maar goede schadebehandelaars binnen te houden dat is veel lastiger. Maar dat is weer een heel ander verhaal.