Ik wil
Image default
Zakelijk

Uitzendkracht

Jarenlang waren in Nederland de rechten van uitzendkrachten in sterke mate afwijkend ten opzichte van mensen die in vaste loondienst bij een bedrijf werken. Recentelijk is daar toch echt enigszins verandering in gekomen want minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft eind maart de cao voor uitzendkrachten algemeen bindend verklaard.  In het kort betekent dit dat uitzendkrachten vanaf op heden recht hebben op net zoveel loon als werknemers met een soortgelijke functie in hetzelfde bedrijf. Toch is deze regeling niet voor elke uitzendkracht van toepassing want er zijn een aantal uitzonderingen. Zo is de eerste uitzonderingen de groep uitzendkrachten die een contract voor onbepaalde tijd heeft met het desbetreffende uitzendbureau. Daarnaast is deze regeling ook niet geldig voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals schoolverlaters en langdurig werklozen. Voor deze groep mensen is de Participatiewet van kracht.

Schoolverlaters is überhaupt een punt van aandacht van dit kabinet. Er worden namelijk steeds meer regelingen getroffen om dit te voorkomen. Zo is de laatste jaren de leeftijd met betrekking tot de leerplicht omhoog gegaan. Daarnaast is er ook een belangrijke taak voor de omgeving van jonge mensen, dit om hun te behouden voor het vroegtijdig verlaten van school. Nederland zelf is natuurlijk sowieso afhankelijk van het opleidingsniveau van de bevolking. De Nederlandse economie is namelijk echt een kenniseconomie en voor onze welvaart zijn we hier dus ook echt van afhankelijk.

Er komen dus steeds meer rechten voor uitzendkrachten en dat is een belangrijke ontwikkeling want nu veel mensen door de crisis hun vaste baan zijn kwijtgemaakt zijn er steeds meer en meer uitzendkrachten gekomen. Mensen willen een eerlijke loonberekening en niet door bedrijven op een manier gebruikt te worden. De salarisadministratie bij veel bedrijven in Nederland zal dus op de schop moeten dankzij de nieuwe regelingen van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voor meer informatie : http://www.cbbs.nl/