Ik wil
Image default
Gezondheid

Uw kind laten behandelen door een psycholoog in Breda

Met uw kind naar de psycholoog in Breda gaan is misschien een grote stap. Kinderen horen immers onbezorgd op te groeien en daar past de psycholoog niet echt bij. Maar soms kan het nodig zijn, bijvoorbeeld als uw kind iets heftigs en ingrijpends meemaakt. Dit kan het overlijden van een ouder of een broer of zus zijn. Maar ook een ervaring met incest of pesten op school. Maar ook als ouders gaan scheiden kan dit een enorme impact hebben op een kind. Zodra u merkt dat uw kind ernstige problemen heeft met een bepaalde situatie is het zeker het overwegen waard om een psycholoog in te schakelen voor passende therapie.

Gaat de psycholoog goed met mijn kind om?

Misschien maakt u zich zorgen of de psycholoog wel goed met uw kind zal omgaan. Maar de meeste psychologen in Breda weten dat ze met een minderjarige anders moeten omgaan dan met een volwassene. Daarbij speelt de leeftijd ook een rol. Een kind van 5 jaar wordt uiteraard anders bejegend dan een puber van 14. Belangrijk is dat het kind zich veilig voelt en zijn of haar verhaal durft te doen. Vervolgens moet, binnen de belevingswereld van het kind, naar een oplossing voor het probleem worden gezocht.

Zoek de juiste psycholoog voor uw kind

U kunt voor de behandeling van uw kind contact opnemen met Psychologie Praktijk Floor. Als deze psycholoog in Breda van mening is dat uw kind beter door een collega die meer ervaring heeft met kinderen kan worden behandeld dan zal zij u zeker doorverwijzen. Het doel moet immers zijn dat uw kind zich weer happy gaat voelen of in ieder geval beter leert omgaan met de situatie, zoals bij de scheiding van de ouders of het overlijden van een dierbaar persoon. U kunt contact opnemen om een afspraak te maken. De gegevens vindt u op de website. Hier leest u ook meer over de werkwijze van Psychologie Praktijk Floor.