Ik wil
Image default
Dienstverlening

Verschillende incassokosten: hoe zit het met buitengerechtelijke incassokosten?

Incasso is een betaalmethode waarbij bedrijven het geld van hun klant, eenmalig of herhaaldelijk in bepaalde termen, automatisch kunnen in via de bankrekening van de betrokkene. Er zijn diverse soorten incassomethoden, zoals de SEPA-incasso, eenmalige incasso en automatische incasso. In dit artikel gaan we in op incassokosten en dan specifiek op een bijzondere variant: de buitengerechtelijke incassokosten.

Buitengerechtelijke incassokosten: wat is dit precies?

Het fenomeen buitengerechtelijke incassokosten is een interessante vorm van het innen van incasso. Van buitengerechtelijke incassokosten, ook wel bekend onder de afkorting BIK, is sprake als een schuldeiser extra kosten moet maken om het schuldbedrag dat hij wil innen overgemaakt te krijgen. De schuldenaar is hierbij de partij die deze extra kosten moet betalen aan de schuldeiser. Het kan hierbij gaan om de kosten die een schuldeiser heeft gemaakt door een incassobureau in te schakelen. Of de kosten omgerekend naar arbeidsuren die aantoonbaar door de betreffende schuldeiser in het incassotraject zijn gaan zitten.

Maximum limiet aan te innen incassokosten

Sinds 2012 zijn buitengerechtelijke incassokosten, die zowel in het kanton recht als in het burgerlijke recht gelden, aan een maximum gebonden. Bij bedragen onder € 40 mogen de gemaakte incassokosten niet aan schuldenaars worden doorberekend. Boven dit bedrag mag dat wel, maar dan tot een maximum van € 6775. Hoe hoog het te compenseren bedrag is dat een schuldenaar aan de schuldeiser zal moeten vergoeden, hangt van diverse factoren af. Hiervoor worden rekensystemen gebruikt, die rekening houden met de schade die een schuldeiser heeft opgelopen door het te laat betalen van facturen door de schuldenaar. In deze rekensystemen kan er rekening gehouden worden met drie aspecten. In de eerste plaats met de verbintenis die de schuldeiser en de schuldenaar oorspronkelijk aangegaan waren. Een tweede factor die mee bepalend is, is de vaststellingsovereenkomst over wat de regeling is bij (eventuele) schade en de daarover gemaakte afspraken tussen de beide partijen. En ten slotte de verbintenis over de betaling van een geldsom in situaties waarbij er sprake is van vervangende schadevergoeding.

Meer weten over buitengerechtelijke incassokosten?

Wil je graag meer informatie over buitengerechtelijke incassokosten en hoe je hier als schuldeiser of juist als schuldenaar mee om moet gaan? Neem dan contact op met een juridisch specialist. Vraag gerust vrijblijvend een oriënterend gesprek aan.