Ik wil
Image default
Dienstverlening

Notarisverklaring van erfrecht

Is er binnen uw familie iemand overleden en moeten er veel zaken geregeld worden? Dan is een notarisverklaring van erfrecht zeer nuttig om te hebben. Als u te maken krijgt met het overlijden van een geliefde, dan hebt u vaak heel veel zaken aan uw hoofd. U moet de begrafenis of crematie regelen, mensen van het overlijden op de hoogte stellen, er moet nagegaan worden wat voor verzekering voor de uitvaart afgesloten is en wat de wensen van de overledene waren op dit gebied. Maar na de plechtigheid houdt het geregel nog lang niet op. Zo zult u als familie bijvoorbeeld de erfenis regelen, maar ook veel andere, minder voor de hand liggende dingen. En juist deze zaken kunnen zonder notarisverklaring van erfrecht voor een hoop gedoe zorgen. Zo moeten bijvoorbeeld abonnementen stopgezet worden, moet u beschikking krijgen over het geld wat op bankrekeningen staat en moet u de mogelijkheid krijgen deze rekeningen te stoppen. Hebt u als nabestaande niet de beschikking over een notarisverklaring van erfrecht, dan zal de bank de bankrekening alleen blokkeren en kunt u nergens bij komen. Dit is natuurlijk ontzettend onhandig. Bovendien hebt u een notarisverklaring van erfrecht in de meeste gevallen ook nodig om volmachten stop te kunnen zetten, zodat er niet meer automatisch geld afgeboekt wordt voor zaken waar u niets aan hebt, zoals het abonnement van een sportschool. En bovendien is een notarisverklaring van erfrecht noodzakelijk voor het verkrijgen van het partnerpensioen. Het mag dus duidelijk zijn dat het echt zeer verstandig is om een notarisverklaring van erfrecht op te laten stellen, alleen op die manier kunt u ervoor zorgen dat u niet voor een hoop administratief gedoe komt te staan en constant van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

Notarisverklaring van erfrecht opstellen bij de notaris

Zoals al in de naam besloten ligt, laat u een notarisverklaring van erfrecht opstellen bij de notaris. Dit doet u na het overlijden van iemand, om aan te kunnen tonen dat u gemachtigd bent om zaken af in naam van deze persoon en in naam van de rest van de erfgenamen af te handelen. In de verklaring wordt vastgelegd wie na het overlijden een volmacht heeft om alle zaken af te handelen. Met een notarisverklaring van erfrecht wordt het zoals gezegd een stuk gemakkelijker om verschillende instanties te overtuigen van het recht dat u hebt om te handelen in naam van een overleden persoon. Dat instanties zoals banken zeer terughoudend zijn bij het overdragen van bankrekeningen is heel begrijpelijk, het is voor hen immers lastig te controleren of u inderdaad mag handelen in naam van de overledene. Door een notarisverklaring van erfrecht op te laten stellen, kan hier absoluut geen twijfel meer over bestaan. Het is dan voor iedereen meteen duidelijk wie alle administratieve zaken af kan handelen en het geeft ook aan dat zij daar het recht toe hebben. Juridisch geeft dit voor instellingen ook veel zekerheid, waardoor u als erfgenaam veel eenvoudiger door kunt dringen tot de verschillende instanties en niet steeds van het kastje naar de muur gestuurd wordt. Het wordt voor u dus een stuk eenvoudiger om zonder problemen alle zaken af te handelen. Hiermee blijft de natuurlijk nog steeds een vervelende klus, maar wel een klus die een stuk eenvoudiger geklaard kan worden. En dat is natuurlijk wel zo fijn, de rouwperiode is immers al lastig genoeg zonder dat u te maken krijgt met allemaal gesloten deuren en veel administratief gedoe. Er is dus absoluut veel te zeggen voor het laten maken van een notarisverklaring van erfrecht.

Notariskantoor Hof

Voor het laten vastleggen van een notarisverklaring van erfrecht moet u dus wel naar een notaris gaan. Hebt u zelf nog geen notaris, dan is het absoluut aan te raden om te kiezen voor notariskantoor Hof. Zij kunnen u helpen met alle zaken die komen kijken bij het opstellen van een goede notarisverklaring van erfrecht. Zij gaan hierbij zeer grondig te werk en gaan eerst na wie alle erfgenamen van de overleden persoon zijn. Hierbij maken zij gebruik van de overlijdensakte en het trouwboekje. Overige betrokken personen kunnen natuurlijk ook via de Gemeentelijke Basisadministratie achterhaald worden. Ook het testament dat de overledene ooit heeft laten opstellen kan van waarde zijn. Hieruit kan het notariskantoor afleiden wie als belangrijke personen beschouwd werden door de gestorvene. Aan de hand van al deze gegevens bepalen zij wie de potentiële erfgenamen zijn en wie de notarisverklaring van erfrecht kan ontvangen. Natuurlijk zijn er diverse kantoren waar u terecht kunt voor het verkrijgen van de verklaring, maar er zijn veel redenen om te kiezen voor notariskantoor Hof:

  • u krijgt bij hen altijd een vast aanspreekpunt en dat is in een moeilijke en verdrietige periode natuurlijk heel erg prettig
  • zij hebben veel persoonlijke aandacht voor de cliënt
  • door hun jarenlange ervaring kunt u er op vertrouwen dat alle zaken goed afgehandeld worden
  • u kunt vrijblijvend een eerste gesprek met hen voeren en profiteert bij hen bovendien van scherpe tarieven

Het is natuurlijk nooit prettig als u in de situatie komt dat u een notarisverklaring van erfrecht op moet laten stellen, maar als dat wel het geval is, dan is het natuurlijk wel heel fijn als dit op een goede en grondige manier gebeurt met aandacht voor de cliënt. Het is daarom ook zeker aan te raden om voor een notarisverklaring van erfrecht te kiezen voor de diensten van notariskantoor Hof.

Voor meer informatie : http://www.notariskantoorhof.nl/notaris-verklaring-van-erfrecht.html