Ik wil
Image default
Dienstverlening

Manieren om de richting van uw organisatie te bepalen

Definieer uw missie, visie, leidende principes en doelen om de richting van uw organisatie te bepalen.

Als u richting geeft aan uw organisatie als onderdeel van het strategische planningsproces , zijn er vier elementen om dit te doen: het verwoorden van uw missie, uw visie, uw leidende principes en uw doelen.

Een missie is: Waarom bestaat uw organisatie? Wat is zijn doel in de wereld? De visie zegt dan: als we dat doel bereiken, waar zullen we dan op een bepaald moment zijn? Wat willen we bereiken? Hoe wil je dat de organisatie er in de toekomst uitziet? Uw leidende principes zijn de regels die u wilt dat uw team naleeft. Hoe wil je dat mensen in de organisatie zich gedragen, vooral als de baas er niet is? Door welke bril ga je kijken als je beslissingen probeert te evalueren? En als laatste je doelen. Probeer deze te kwantificeren. Het kan X aantal klanten zijn op een bepaalde datum, of dollars aan inkomsten, dollars winst, een margepercentage, in staat zijn om op een bepaald moment harde cijfers te geven om de organisatie te oriënteren en te zeggen: “Dit is wat we” re shooting for.”

Hier zijn enkele van de valkuilen die ik heb gezien tijdens deze stap om te bepalen waar je naartoe gaat.

Ten eerste zijn veel visieverklaringen en missieverklaringen veel te lang. Ik heb er een paar gezien die meerdere pagina’s beslaan. Maak ze, voor zover mogelijk, kort, duidelijk en vrij van modewoorden. Daarbij kan een goede team assessment wonderen doen om uw organisatie de juiste richting op te sturen. 

Vervolgens moeten uw leidende principes duidelijk genoeg zijn zodat iedereen in de organisatie ze begrijpt en kan toepassen, zelfs bij de kleinste acties .

En als laatste, je doelen moeten agressief, maar pragmatisch zijn. Als ze niet agressief zijn, zal de organisatie zichzelf niet pushen. Ze gaan niet innoveren om te proberen die kloof te dichten tussen waar ze zijn en waar het doel zegt dat ze zouden moeten zijn. Als de doelen te agressief zijn en je niet pragmatisch bent, zullen mensen naar het doel kijken en zeggen: “Dat kunnen we op geen enkele manier bereiken”, en ze geven het gewoon op.

Zoals jij het definieert voor uw organisatie en die missie, visie, leidende principes en doelen uiteenzet, geeft u duidelijkheid over waar u wilt dat de organisatie in de toekomst staat.

 

https://me-scan.nl