Ik wil
Image default
Dienstverlening

Betaald ouderschapsverlof voor personeel aanvragen?

Het betaald ouderschapsverlof in Nederland wordt geregeld door de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Sinds 1 juli 2020 is er een uitbreiding van het geboorteverlof voor partners en de invoering van het betaalde ouderschapsverlof.

Wat houdt het betaald ouderschapsverlof in? 

Voor partners geldt sindsdien het geboorteverlof, ook wel bekend als het vaderschapsverlof of partnerverlof. Dit verlof bedraagt maximaal 5 werkweken, op te nemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Tijdens dit verlof ontvangt de partner een uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon, tot een maximumdagloon dat jaarlijks wordt vastgesteld.

Naast het geboorteverlof hebben ouders in Nederland sinds 2 augustus 2022 recht op betaald ouderschapsverlof. Dit verlof biedt ouders de mogelijkheid om meer tijd door te brengen met hun kind in de eerste jaren van diens leven. Ouders kunnen maximaal 9 weken ouderschapsverlof opnemen binnen de eerste acht levensjaren van het kind. Dit verlof wordt deels betaald door de overheid.

Duur ouderschapsverlof

Tijdens het ouderschapsverlof ontvangen ouders een uitkering van 50% van het dagloon, met een maximumdagloon dat jaarlijks wordt vastgesteld. Het ouderschapsverlof is bedoeld om in deeltijd op te nemen. Als ouders bijvoorbeeld één dag per week ouderschapsverlof opnemen, strekt de periode van 9 weken zich uit over een langere periode.

De kosten voor het ouderschapsverlof worden gedekt door het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), dat de uitkeringen aan ouders betaalt gedurende het opgenomen verlof. Werknemers hebben recht op deze uitkering mits ze minimaal 26 weken in loondienst zijn geweest in de 36 weken voordat het ouderschapsverlof ingaat.

Doel ouderschapsverlof

Het doel van dit ouderschapsverlof is het ondersteunen van ouders bij het vinden van een goede balans tussen werk en zorgtaken voor hun kinderen. Door de uitbreiding van betaald ouderschapsverlof wordt beoogd om ouders meer mogelijkheden te geven om betrokken te zijn bij de zorg voor hun kinderen in de eerste jaren van hun leven, wat als cruciaal wordt gezien voor de ontwikkeling van het kind.

Uitbesteden salaris administratie

Complexe uitvoeringen van verlofregelingen zijn ingewikkeld voor menig MKB’er. Neem een administratiekantoor in de arm voor het uitvoeren van de salarisadministratie, maar ook voor advies voor complexe regelingen t.b.v. werknemers. Een salarisadministratie en Personeelskantoor biedt uitkomst voor advies en uitvoering. 

 

https://www.sep-hr.nl/